Om företaget

Boskaps Mäklarna startades våren 2009 av mig, Bert-Arne Brorsson, med målsättningen att kunna erbjuda kvalificerad hjälp med värdering, förmedling och mäkling av boskap och slaktdjur baserat på min drygt 30-åriga erfarenhet inom slakteribranschen.

Företagets läge i Maglehult, mellan Kristianstad och Hässleholm, innebär att jag kan erbjuda mina tjänster i hela Blekinge och Skåne.

Värdering
Utför värderingar åt lantbrukare, myndigheter, försäkringsbolag,

Mäkling slaktdjur
Företaget har ingen sammankoppling med något enskilt slakteri utan är helt oberoende och arbetar för att ge producenten bästa avkastningen på sina djur.

Livdjurs Förmedling
Som köpare av livdjur via Boskaps Mäklarna står det producenten fritt att leverera djuren till vilket slakteri han önskar.

Export

Till Rysslad i samarbete med Svensk Kvigexport

.